“Báo chí cùng góp sức khơi dậy những điều tốt đẹp của Việt Nam”

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn: “Cần phát huy vai trò của báo chí trong phát triển văn hóa… Năm 2019, báo chí cùng góp sức khơi dậy tất cả những điều tốt đẹp của Việt Nam”.

Sáng 12/2/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Giao ban Báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng,Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đồng chủ trì Giao ban Báo chí Xuân Kỷ Hợi 2019.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề cao vai trò không thể thiếu và sự đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là tạo sự đồng thuận của xã hội.

“Năm 2018, báo chí đã kỷ cương hơn, sáng tạo hơn. Tính chuyên nghiệp của báo chí thể hiện ở việc nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, và hình thức rất phong phú, sinh động, có nhiều câu chuyện, tình tiết đi vào lòng người, khơi dậy cái tốt đẹp trong toàn xã hội. Ý thức không chỉ về chuyên môn mà cả về đạo đức nghề nghiệp đã được nhận thức sâu sắc hơn trong toàn thể đội ngũ báo chí và cả cộng tác viên”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Chính phủ mong báo chí không chỉ “đồng hành với Chính phủ” mà còn trở thành “một phần của nhau”.

Chia sẻ những thách thức của báo chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin khốc liệt và sức ép lớn về kinh tế, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong báo chí không chỉ “đồng hành với Chính phủ” mà còn trở thành “một phần của nhau”: “Chính phủ cũng là một phần của báo chí, thể hiện qua các chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, về cung cấp thông tin. Và ngược lại, báo chí không chỉ phản ánh mà còn là nơi phản biện, góp phần xây dựng chính sách, tạo đồng thuận để huy động nguồn lực thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ”.

Về một số công việc chính mà báo chí cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Báo chí cần phản ánh nhiều hơn về tình trạng kỷ cương phép nước không nghiêm, “trên nóng dưới lạnh”; những trở ngại trong cải cách hành chính, cải cách tư pháp, môi trường kinh doanh; tình trạng ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý: Năm nay kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, một văn kiện đặc biệt, nhiều ý tứ sâu sắc, đặc biệt là về vấn đề văn hóa. Trong Di chúc, Bác viết: “Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Giao ban Báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại trụ sở Báo Nhân Dân.

“Giờ chúng ta nói nhiều đến câu chuyện phát triển bền vững, văn hóa là nền tảng, nhưng đâu đó vẫn thấy đạo đức xã hội xuống cấp. Vấn đề xây dựng văn hóa, đạo đức con người Việt Nam đã được chú trọng nhưng chưa được chú trọng bằng kinh tế. Rất mong báo chí tới đây chú trọng vấn đề này. Cần phát huy vai trò của báo chí trong phát triển văn hóa… Mong năm 2019, báo chí cùng góp sức khơi dậy tất cả những điều tốt đẹp của Việt Nam. Điều này là hoàn toàn đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng với Di chúc của Bác Hồ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ghi nhận những lưu ý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết sẽ cụ thể hóa những yêu cầu đó vào nhiệm vụ của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông.

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nêu rõ những nội dung trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần triển khai trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ một số nội dung trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần triển khai trong thời gian tới gồm:

Tập trung tuyên truyền hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2019; Phản ánh không khí lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, gắn liền đạo đức công vụ để cải cách hành chính đạt yêu cầu đề ra;

Thực hiện Chỉ thị 05 về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, nêu cao các tấm gương người tốt, việc tốt;

Hội nghị Trung ương 7 khóa 8 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hiệu quả; Kỷ niệm 40 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên…

Báo cáo tóm tắt về công tác báo chí Tết Kỷ Hợi 2019, ông Vũ Đình Thường, Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Có khoảng 250 cơ quan báo chí in thực hiện thủ tục gộp số, tăng trang, thay đổi khuôn khổ để xuất bản ấn phẩm đặc biệt. Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về xuất bản báo chí dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; thực hiện nghiêm các quy định tăng trang, đổi khổ, gộp số, thay đổi thời gian phát hành.

Bình Minh
Chủ đề :

báo chí

 
List comment