THD

tin tức về THD mới nhất

Bầu Thụy “dứt duyên” với THD
 

28/05/2022

Với việc đăng ký bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD, tương đương 24,97% vốn điều lệ, bầu Thụy sẽ thu về hơn 4.600 tỷ đồng và không còn là cổ đông của THD.