thay đổi điều trị F0

tin tức về thay đổi điều trị F0 mới nhất

Rút ngắn thời gian dỡ cách ly y tế với F0 điều trị tại nhà
 

29/01/2022

Các F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly, điều trị đủ 7 ngày, thay vì 10 ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2.