Tháng 5 xuất hiện nắng nóng tại nhiều tỉnh thành

Cập nhập tin tức Tháng 5 xuất hiện nắng nóng tại nhiều tỉnh thành

Bắc Bộ, Trung Bộ hứng nắng nóng nhiều ngày trong tháng 5

Trong tháng 5, nắng nóng xuất hiện nhiều ngày ở khắp các tỉnh trên cả nước, nền nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !