Tàu chạy trên sông vướng dây điện

Cập nhập tin tức Tàu chạy trên sông vướng dây điện

Tàu chạy trên sông vướng dây điện, cả xã 16.540 người mất điện

Tàu Trường An 125 chạy trên nhánh sông Tiền thì vướng vào dây điện trung thế làm một xã với 16.540 người mất điện.

Đang cập nhật dữ liệu !