số hóa

Cập nhập tin tức số hóa

KienlongBank hỗ trợ vùng sâu, vùng xa các hoạt động giáo dục và tác vụ ngân hàng, dịch vụ công

Với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng xanh, chia sẻ giá trị xanh, tiên phong trong các hoạt động xanh, KienlongBank luôn đồng hành với địa phương triển khai chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ công tác số hóa nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đang cập nhật dữ liệu !