quá tải

tin tức về quá tải mới nhất

Bệnh nhân Scotland qua đời trong khi chờ xe cứu thương suốt 40 tiếng
 

17/09/2021

Xe cứu thương quá tải trong giai đoạn dịch bệnh khiến nam bệnh nhân ở Scotland qua đời trong lúc chờ được cấp cứu suốt 40 tiếng đồng hồ.