Nhiều người ở TP.HCM tổn thương thận vì nhiễm giun đũa chó mèo

Cập nhập tin tức Nhiều người ở TP.HCM tổn thương thận vì nhiễm giun đũa chó mèo

Nhiều người ở TP.HCM tổn thương thận vì nhiễm giun đũa chó mèo

Các bệnh nhân nhập viện vì hội chứng thận hư, phù khắp người và phải điều trị bằng thuốc trị giun sán.

Đang cập nhật dữ liệu !