Người lao động nghèo cần hỗ trợ mới đủ sức mua nhà ở xã hội

Cập nhập tin tức Người lao động nghèo cần hỗ trợ mới đủ sức mua nhà ở xã hội

Người lao động nghèo cần hỗ trợ mới đủ sức mua nhà ở xã hội

Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Ban IV) kiến nghị, để người lao động tiếp cận được với nhà ở xã hội, cần thiết phải có những chính sách hỗ trợ.

Đang cập nhật dữ liệu !