Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Đối với công tác ứng phó với BĐKH trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ tập trung vào các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải và khu vực biển.

{keywords}
Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa).

Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre đã xây dựng Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn năm 2020 - 2025 để triển khai trong toàn ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) với mục tiêu là nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo tác động BĐKH, xâm nhập mặn; tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH cho các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đối với công tác ứng phó với BĐKH trong thời gian tới, ngành TN&MT Bến Tre sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải và khu vực biển. Theo đó, thông tin quan trắc và dự báo BĐKH, xâm nhập mặn được phổ biến kịp thời và rộng rãi đến cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước. 90% cán bộ ngành TN&MT được tập huấn, phổ biến, cập nhật chính sách, chủ trương, thông tin mới về BĐKH.

Đồng thời, 100% nguồn nước, khu vực cấp nước quan trọng của tỉnh được bảo vệ. Các khu vực đa dạng sinh học, đất ngập nước, hệ sinh thái cửa sông, ven biển được bảo vệ, mở rộng. Giảm phát thải khí nhà kính phát sinh từ rác thải sinh hoạt thông qua thực hiện hiệu quả và nhân rộng ít nhất 01 mô hình phân loại, thu gom, xử lý (tái chế) rác thải sinh hoạt. 100% khu vực nông thôn không phát sinh lò đốt rác và bãi rác cấp xã. Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do sản xuất than thiêu kết.

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu trên, ngành TN&MT tỉnh Bến Tre đề ra 10 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, lập hành lang bảo vệ các nguồn nước nhằm góp phần cho sự ổn định của vùng bờ sông và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước. Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. Bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước. Thiết lập và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt bảo vệ nguồn nước trong điều kiện xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt tỉnh Bến Tre để đưa ra giải pháp quản lý phù hợp, bền vững cho giai đoạn 2020 -2025 và định hướng đến 2050. Thực hiện quản lý tổng hợp về môi trường (bao gồm quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, lập hành lang bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học...). Trong đó, chú trọng đến hồ chứa nước ngọt trên sông Ba Lai - một trong những nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất quan trọng của tỉnh Bến Tre ở hiện tại và đến năm 2023 khi hệ các cống thủy lợi trọng điểm của tỉnh Bến Tre hoàn thành.

Mặt khác, thực hiện việc lồng ghép ứng phó với BĐKH vào các dự án, quy hoạch, nội dung truyền thông trên các lĩnh vực ngành; các dự án có sự tham gia góp ý của lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ và chuyên gia BĐKH. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ngành TN&MT đến năm 2030 vào kế hoạch phát triển ngành. Đánh giá tổng thể về rác thải sinh hoạt, sản xuất, rác thải nguy hại để có số liệu thống kê khoa học, thực tế làm cơ sở hoạch định chính sách; thu hút, thỏa thuận hợp tác đầu tư xã hội hóa, hợp tác công tư xử lý rác thải.

Minh Thư

Quảng Trị phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định về việc giao vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

TP. HCM: Hơn 30 tổ chức tôn giáo ký kết tham gia bảo vệ môi trường

TP. HCM phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ có 100% các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức Tôn giáo... được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH); tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH.

Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai năm 2022 đạt khá, đạt 9,02%, cao hơn 3,57 điểm % so với năm 2021; xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so năm 2021.

Phát triển dệt may, da giày là ngành chủ lực về xuất khẩu

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh theo theo hướng tăng trưởng xanh

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho hơn 867 nghìn lao động

Năm 2023, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo hướng tới mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường tại Long An

Năm 2023, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hỗ trợ 73 ngôi nhà chống bão, lụt cho người nghèo Quảng Bình

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và tổ chức World Share vừa bàn giao thêm 73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo và cận nghèo.

Đắk Nông khuyến khích giảm nghèo bền vững

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Mỹ Đức (Hà Nội): Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 28/12/2022, UBND xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huy động nhiều lực lượng tham gia

Đang cập nhật dữ liệu !