Ngân sách

Cập nhập tin tức Ngân sách

Hà Tĩnh: Bất thường trong việc giải ngân hỗ trợ người dân làm mô hình kinh tế

Mặc dù được huyện chuyển về 500 triệu đồng để làm mô hình kinh tế 4 tầng nấc, nhưng xã Yên Hồ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) chỉ giao cho 2 hộ dân tổng cộng 220 triệu đồng; hơn nửa số tiền còn lại được dùng để chi cho các nội dung xây dựng mô hình

Đang cập nhật dữ liệu !