Nang sán chó

Cập nhập tin tức Nang sán chó

Ca bệnh thứ 2 ở Việt Nam ghi nhận có sán chó trong tim

Nang sán chó to bằng quả bóng bàn bám trên cơ tim bà cụ 75 tuổi. Đây là ca sán ở tim thứ 2 được ghi nhận tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !