Ký ức ngày hòa bình của hai nữ biệt động nổi tiếng

Cập nhập tin tức Ký ức ngày hòa bình của hai nữ biệt động nổi tiếng

Ký ức ngày hòa bình của hai nữ biệt động nổi tiếng

"Lúc bấy giờ, cảm giác trong người tôi nhẹ nhàng như đi trên mây" - cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến giờ vẫn nhớ như in về thời khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc, ngày mà đất nước thống nhất, liền một cõi.

Đang cập nhật dữ liệu !