Bắc Kạn: Phấn đấu 95% các cơ sở giáo dục trang bị kỹ năng để học sinh tham gia môi trường mạng an toàn

Triển khai chương trình "Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng 2021 - 2025", Bắc Kạn đã đưa ra mục tiêu phấn đấu 95% các cơ sở giáo dục trang bị kỹ năng để học sinh tham gia môi trường mạng an toàn.

 

Đang cập nhật dữ liệu !