KTS Bill Bensley

Cập nhập tin tức KTS Bill Bensley

“Ông hoàng resort” Bill Bensley: “Chiều lòng thiên hạ thì chỉ có vẽ cái hộp”

KTS Bill Bensley, ông hoàng resort của thế giới, phỏng vấn rất sâu mỗi khách hàng trước khi quyết định nhận một công trình nào đó trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !