kiến thức

tin tức về kiến thức mới nhất

Câu đố Tiếng Việt: 'Làm nhà khi tuổi về già, khi còn non trẻ lại là món ăn. Đó là gì?'
 

09/04/2022

Bạn trả lời đúng câu đố này trong vòng bao nhiêu giây? Ai trả lời đúng chứng tỏ đầu 'nảy số' cực nhanh!