khai thác hải sản

Cập nhập tin tức khai thác hải sản

Đà Nẵng: Nâng cao năng suất khai thác thủy sản để bảo đảm đời sống ngư dân

Ảnh hưởng của dịch bệnh gây không ít khó khăn cho tàu đánh bắt xa bờ vươn khơi khai thác hải sản. Việc nâng cao năng suất, hiệu quả khai thác hải sản là vấn đề bức thiết để bảo đảm thu nhập, đời sống ngư dân.

Đang cập nhật dữ liệu !