Phát huy hiệu quả mô hình tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ

Thông qua tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ, cộng đồng ngư dân đã tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cà Mau: Tăng cường phối hợp chống khai thác IUU

Các cơ quan chức năng tại Cà Mau đã tăng cường việc thực thi pháp luật, kiểm tra, xử lý vi phạm IUU.

Phú Yên nỗ lực khắc phục 'thẻ vàng' IUU

Tại tỉnh Phú Yên, việc tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho ngư dân được thực hiện đồng bộ từ các sở, ban, ngành đến địa phương ven biển và các tổ chức xã hội như: nghiệp đoàn nghề cá, tổ đội sản xuất trên biển.

Đà Nẵng: Nâng cao năng suất khai thác thủy sản để bảo đảm đời sống ngư dân

Ảnh hưởng của dịch bệnh gây không ít khó khăn cho tàu đánh bắt xa bờ vươn khơi khai thác hải sản. Việc nâng cao năng suất, hiệu quả khai thác hải sản là vấn đề bức thiết để bảo đảm thu nhập, đời sống ngư dân.

Đang cập nhật dữ liệu !