Kết luận thanh tra EVN:

Cập nhập tin tức Kết luận thanh tra EVN:

Kết luận thanh tra EVN: Vi phạm chỉ đạo, điều hành cung ứng điện, xử lý HĐTV

Kết luận thanh tra công bố sáng nay quy trách nhiệm cho EVN vì để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6/2023.

Đang cập nhật dữ liệu !