Huyện Phú Tân làm tốt công tác dân vận, chăm lo cho người nghèo

Để thực hiện nhiệm tốt nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Huyện uỷ Phú Tân, An Giang đã chú trọng công tác dân vận.

Xây dựng Đảng vững mạnh

Được định hướng rõ ràng, trong năm qua Huyện uỷ Phú Tân đã tập trung tuyên truyền các dịp lễ trọng, sự kiện lớn. Tổ chức 11 Hội nghị thông tin thời sự; 5 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tuyên truyền về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và khoa học công nghệ. Chỉ đạo, tổ chức sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy đúng quy định; duy trì họp giao ban an ninh tư tưởng và dư luận xã hội, giao ban công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ.

Về công tác tổ chức, Huyện uỷ đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến về nhân sự chủ chốt HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định về nhân sự chủ chốt HĐND, UBND cấp xã, thị trấn. Quyết định công tác cán bộ 77 đồng chí; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Huyện Phú Tân làm tốt công tác dân vận, chăm lo cho người nghèo - ảnh 1

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh, Huyện uỷ Phú Tân còn làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống cho người nghèo.

Bên cạnh đó, Huyện uỷ Phú Tân đã quyết định đổi tên 3 chi bộ trực thuộc; thành lập Đảng bộ bộ phận Trường THCS Phú Mỹ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Phú Mỹ; tách chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường thành 2 chi bộ là Phòng Tài nguyên - Môi trường và chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Phú Tân. Ngoài ra, Ban Tổ chức Huyện ủy đã xem xét, cho ý kiến thống nhất chia tách 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Chợ Vàm, sáp nhập 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Phú Lâm và thành lập Tổ đảng thuộc Chi bộ Trường THCS và THPT Phú Tân và Chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh. 

Từ đầu năm đến nay, huyện đã xét và cử đào tạo 254 đồng chí. Riêng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã chủ động và phối hợp mở 146 lớp, với 16.390 học viên. Kết nạp đảng 198 đồng chí, chuyển đảng chính thức 186 đồng chí. Tổng số đảng viên toàn huyện hiện có 4.393 đồng chí, trong đó nữ là 1.441 đồng chí. Kiểm tra đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên lần 3 được 3.819 thẻ/3.952 thẻ, đạt 96,63%.

Tổ chức trao Huy hiệu cao niên tuổi đảng đợt 03-02-2016, đợt 19-05-2016, đợt 02-9-2016 và đợt 07-11-2016 cho 30 đồng chí; thưởng cho đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011 - 2015. Tổng hợp hồ sơ nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý. Ban hành Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016; đồng thời, Ban Tổ chức đã hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề và hướng dẫn về cơ cấu đảng viên sinh hoạt ở các loại hình chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn.

Chăm lo cho người nghèo

Trong năm 2016, Huyện uỷ Phú Tân đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng và các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Báo cáo đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan; đồng thời, ban hành công văn về việc tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc phát hiện và xử lý vi phạm đối với đảng viên; thực hiện hoàn thành chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016. Tính chung, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức (chi bộ cơ sở), 61 đảng viên với các hình thức; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 01 tập thể, 09 đảng viên.

Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp luôn được quan tâm nâng cao chất lượng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách tôn giáo; triển khai việc thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các phòng chuyên môn trực thuộc. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì tốt gắn với thực hiện công tác dân vận. Phối hợp tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả đã bầu được 08/08 đại biểu HĐND tỉnh, 40/40 đại biểu HĐND huyện và 513/520 đại biểu HĐND xã, thị trấn, tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,83%. 

 Việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy bước đầu có những chuyển biến tích cực. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị năm 2015 và định hướng năm 2016; tiến hành củng cố, phân công Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 217, 218 và Kế hoạch 01-KH/BCĐ, ngày 05-5-2016 về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các xã, thị trấn, cơ quan và công ty trên địa bàn huyện năm 2016. 

Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo và Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới. Toàn huyện có 182 mô hình tập thể và 82 mô hình cá nhân, qua đó xét, đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt phong trào, tiêu biểu là mô hình “Cấp ủy đảng, chính quyền đối thoại với nhân dân vào chiều thứ hai hằng tuần của UBMTTQVN xã Phú Thành phát động đã tạo sức lan tỏa lớn trong nhân dân ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, nhất là tuyên truyền bầu cử….; quan tâm thực hiện tốt việc vận động quỹ và chăm lo đời sống cho hộ nghèo, khó khăn. Vận động được 9.153.612.000đ/5.727.190.000đ (kể cả tiền và hiện vật), đạt 160% so kế hoạch. Từ nguồn vận động được đã hỗ trợ cho 8.970 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn có điều kiện vui Xuân đón Tết với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng; cất mới 138 căn, sữa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 5 tỷ đồng; cứu trợ khó khăn thường xuyên và đột xuất cho 8.780 lượt hộ số tiền 1,5 tỷ đồng. 

Phương Anh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !