hỗ trợ người nghèo

tin tức về hỗ trợ người nghèo mới nhất

'Ai cũng sợ thì F0 cần giúp đỡ phải làm sao?'
 

15/09/2021

Vào sâu trong các con hẻm nhỏ tại TP.HCM mới thấy rõ hơn ảnh hưởng của đại dịch tới những phận nghèo chới với giữa tâm dịch.