hệ sinh thái FLC

tin tức về hệ sinh thái FLC mới nhất

Vì sao loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC thoát giá sàn?
 

02/04/2022

Loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC có dấu hiệu phục hồi khi lực cầu bắt đáy, nhất là khối ngoại xắn tay vào 'giải cứu' gần 100 triệu cổ phiếu nằm sàn của Tập đoàn này trong nhiều phiên vừa qua...