giải pháp vượt dịch

tin tức về giải pháp vượt dịch mới nhất

Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
 

28/10/2021

Ông Nguyễn Văn Phụng, đại diện Tổng Cục thuế, để hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh phải có chính sách đồng bộ, tránh xung đột, bảo đảm sự thống nhất, tính khả thi của chính sách để doanh nghiệp thực hiện.