gây mê

tin tức về gây mê mới nhất

Trung Quốc: Vị bác sĩ ‘từ chối’ khoản tiền hơn 15 triệu USD và câu chuyện phía sau
 

03/11/2021

Thay vì dùng số tiền hơn 15 triệu USD để phục vụ nhu cầu cá nhân, vị bác sĩ ở Trung Quốc đã có hành động cao cả vì cộng đồng.