Facebook đổi tên

tin tức về Facebook đổi tên mới nhất

Facebook đổi tên, một công ty vật liệu ở Canada đột nhiên vớ bẫm
 

29/10/2021

Cổ phiếu công ty vật liệu Meta của Canada đã tăng vọt sau khi có tin tức về sự thay đổi tên của mạng xã hội Facebook.