đường tạm

tin tức về đường tạm mới nhất

Cầu thi công chậm, đường tạm hư hỏng, người dân phải đi vòng 5km
 

06/10/2021

Cầu cũ xuống cấp nên phải phá bỏ để xây cầu mới. Tuy nhiên, quá trình thi công chậm, đường tạm hư hỏng khiến người dân phải đi đường vòng hơn 5km để qua sông.