CSI

tin tức về CSI mới nhất

Chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, 'cú huých' để doanh nghiệp vượt qua đại dịch
 

16/10/2021

Việc phục hồi phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh là đòi hỏi cấp thiết. Song dịch Covid-19 cũng là ‘cú hích’ để DN thay đổi tư duy, nhìn nhận về khủng hoảng, từ đó khắc phục sự cố, phục hồi và phát triển bền vững hơn.