Việt Nam đang dẫn đầu các nước ASEAN về tốc độ và công suất điện mặt trời

Trong 2 năm trở lại đây, Việt Nam đang dẫn đầu các nước ASEAN về tốc độ và công suất điện mặt trời.

Tính đến hết tháng 9/2020, tổng công suất lắp đặt điện năng lượng tái tạo đạt 5,5 GW, gồm: điện Mặt Trời, điện gió, điện sinh khối... chiếm khoảng 11,2% tổng công suất lắp đặt toàn quốc.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2020 tổng công suất lắp đặt điện gió đạt 485 MW; điện mặt trời đạt 5.829 MW; điện sinh khối đạt 169 MW chiếm khoảng 11,2% tổng công suất lắp đặt toàn quốc.

Về sản lượng, tính đến hết tháng 9/2020, điện sản xuất từ điện gió đạt 630 triệu kWh; điện mặt trời đạt 7.274 triệu kWh; điện sinh khối đạt 303 triệu kWh chiếm khoảng 4,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn quốc.

Riêng đối với điện mặt trời mái nhà, tính đến ngày 14/10/2020 đã có trên 57.000 hệ thống được lắp đặt với tổng công suất 1.747 MWp.

Việt Nam đang dẫn đầu các nước ASEAN về tốc độ và công suất điện mặt trời

Những kết quả trên có được là nhờ chính sách và cơ chế hỗ trợ giá mua điện mặt trời tại Quyết định số 11/TTg năm 2017 và Quyết định số 13/2020/QĐ/TTg.

 

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ trở thành một trung tâm năng lượng lớn ở phía Nam. Gần đây, nhiều địa phương ở khu vực này đã tích cực thực hiện chuyển dịch năng lượng theo hướng phát triển năng lượng sạch gió và mặt trời.

Ở một số địa phương đã xuất hiện mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với phát triển điện mặt trời áp mái. Đây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích vừa mang lợi ích kinh tế - xã hội, tối đa hóa lợi nhuận trên cùng diện tích sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

Việt Nam đang chuyển dịch năng lượng để bảo đảm nhu cầu sử dụng điện và năng lượng tiếp tục tăng theo hướng chuyển dịch năng lượng bền vững và công bằng. Bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải mà vẫn bảo đảm phát triển kinh tế, tăng cường tiếp cận năng lượng với mức chi phí hợp lý, tạo ra công ăn việc làm mới cho cộng đồng.

Nghị Quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành năng lượng tới năm 2045 ban hành hồi tháng 2/2020 đã xác định được nền cho vấn đề này. Đó là, xây dựng cơ chế chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa cho năng lượng hóa thạch; đa dạng hóa các loại nguồn năng lượng, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch; có lộ trình giảm tỉ trọng điện than một cách hợp lý; khuyến khích mọi thành phần kinh tế nhất là tư nhân tham gia vào phát triển năng lượng, tạo thị trường cạnh tranh, minh bạch.

Ngân Giang

Chủ đề :

điện mặt trời

 
List comment