Tra cứu QR Code sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất

Ngày 22/12/2020, Bộ Công Thương đã trao giải cho các sản phẩm đạt giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020 dành cho 54 model sản phẩm thuộc 4 danh mục sản phẩm được chứng nhận.

Tra cứu QR Code sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất
Mẫu nhận diện thương hiệu sản phẩm đạt chứng nhận "Hiệu suất cao nhất".

Với mỗi sản phẩm được giải, Bộ Công Thương sẽ cấp chứng nhận dán nhãn Hiệu suất năng lượng cao nhất được ban hành kèm theo mã QR để người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin. Nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất và mã QR được dán trên bề mặt sản phẩm giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm hiệu suất cao. 

Theo đó, ứng dụng Qrcode sẽ được tích hợp và links về Trang thông tin điện tử của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khi lựa chọn, mua sắm sản phẩm có mã QR kèm nhãn Hiệu suất năng lượng cao nhất người tiêu dùng sẽ sẽ dễ dàng tra cứu thông tin về tiêu thụ điện năng của sản phẩm như: Công suất, hiệu suất năng lượng, đơn vị thử nghiệm…. Ngoài ra, kèm theo đó là các thông số kỹ thuật và các gợi ý sử dụng sản phẩm hợp lý, tiết kiệm năng lượng. 

 

Hệ thống tra cứu QR code đã hoàn thiện và được công bố tại Lễ trao giải Giải thưởng sản phẩm hiệu suât năng lượng cao nhất. 

Nguyễn Tuân 

Chủ đề :
 
List comment