Khánh Hòa: Đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển KTXH hàng năm

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển KTXH hàng năm.


Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg theo phạm vi trách nhiệm của mình. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền liên tục, rộng rãi để người dân biết, thực hiện việc tăng cường tiết kiệm điện.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chủ động phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp về tiết kiệm điện đến người dân, khách hàng của mình trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện. Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm.

Được biết, tính đến tháng 5/2020, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 18.157.623 kWh điện, đạt 2,05% so với điện thương phẩm. Trong đó: Khối hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 4.466.387 kWh; chiếu sáng công cộng tiết kiệm được 905.639 kWh; tiết kiệm điện trong ánh sáng sinh hoạt: 8.545.890 kWh; tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh:  4.239.707 kWh.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khách hàng thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện.

 

Cụ thể, nhằm hỗ trợ việc thực hiện quy định của pháp luật về báo cáo, sử dụng năng lượng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cũng như việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị của mình theo đường link do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập: http://sudungdien.evn.com.vn. Các cơ quan, đơn vị cử người đại diện để liên hệ khi cần thiết và gửi danh sách đầu mối về Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa để phối hợp thực hiện.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn để báo cáo Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối và khai thác có hiệu quả hệ thống; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định hiện hành.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 36 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, hoạt động trong các ngành nghề: Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không, kinh doanh dịch vụ, khách sạn, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chế biến đá ốp lát, hoạt động của các bệnh viện, chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh, sản xuất xi măng…

 Hải Yến

 
List comment
 
 
Quảng Ninh triển khai thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng và hiệu quả
icon

Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm điện và trung tâm điều khiển công suất; xây dựng nhiều mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được áp dụng trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

 
 
Hòa Bình đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
icon

Những năm gần đây, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng được quan tâm. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình... được tỉnh Hòa Bình chú trọng đẩy mạnh.

 
 
Tỉnh Long An chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025
icon

UBND tỉnh Long An vừa yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, hộ gia đình, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất. Cùng với đó, thực hiện tiết kiệm điện chiếu sáng nơi công cộng, biển quảng cáo trang trí ngoài trời.  

 
 
Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện VIII
icon

Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng từng vùng/miền bảo đảm an toàn hệ thống; nhiệt điện than có xu hướng giảm dần, tăng nhanh nhiệt điện khí trong cơ cấu phát triển nguồn điện.

 
 
Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi
icon

Với tiềm năng to lớn, ước tính khoảng 160 GW trong vòng 5-100 km tính từ bờ, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi.

 
 
Tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới của của nước đạt hơn 309 triệu kWh
icon

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới tính từ ngày 1/1 - 31/7/2020 là hơn 309 triệu kWh.

 
Quảng Trị phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện năm 2020
icon

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản về việc phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7%
icon

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0% đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4,0% trên toàn Thành phố.  

 
Hà Nội khuyến khích phát triển điện mặt trời
icon

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về triển khai thực hiện Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.  

 
Hà Nội: 1 xã được Hàn Quốc tài trợ 2 tỷ đồng cho dự án điện năng lượng mặt trời và nước sạch
icon

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống nước sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì do Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) tài trợ.