Dự kiến ban hành thông tư hướng dẫn về điện mặt trời trong tháng 6

Bộ Công Thương đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về Dự thảo thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, dự kiến ban hành trong tháng 6.

Ngày 21/5/2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Dự kiến ban hành thông tư hướng dẫn về điện mặt trời trong tháng 6
Dự kiến thông tư hướng dẫn về điện mặt trời sẽ được ban hành trong tháng 6

Trong văn bản, Bộ Công Thương nêu rõ, Bộ đã nhận được văn bản của EVN đề xuất Bộ Công Thương cho phép EVN được tiếp tục ký hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành thương mại sau ngày 30/6/2019 theo hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện mặt trời mái nhà quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 có điều chỉnh giá mua bán diện phù hợp với Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

 

Về đề xuất này, Bộ Công Thương cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13, Bộ Công Thương đã xây dựng và đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về Dự thảo thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, trong đó có điện mặt trời mái nhà. Dự kiến thông tư hướng dẫn về điện mặt trời được ban hành trong tháng 6/2020.

Trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn về điện mặt trời được ban hành và có hiệu lực, EVN xem xét sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương có điều chỉnh giá mua bán điện phù hợp với Quyết định 13 để ký hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư điệm mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành sau ngày 30/6/2019.

Diệu Thùy

 
List comment