Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững hơn.

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với 14,119 triệu người, chiếm 14,7 dân số cả nước. Các dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng, mỗi dân tộc có một sắc thái văn hóa riêng, tạo nên sự đa dạng, phong phú, đặc sắc, thống nhất trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị luôn ưu tiên nguồn lực, đầu tư phát triển kinh tế tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chung tay phát triển kinh tế

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II được tổ chức cuối năm 2020 cho biết: Đến nay, 100% đường từ tỉnh đến trung tâm huyện lỵ được rải nhựa hoặc bê tông hóa; 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm huyện, trong đó có trên 95% số km được cứng hóa; 100% xã, 97,2% thôn có điện lưới quốc gia; Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện đạt 96,6%; 100% xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, 99,7% xã có trường mầm non, mẫu giáo; 99,5% xã có trạm y tế; 65,8% xã và 76,7% thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng.

Công tác xóa đói giảm nghèo cũng được Đảng và nhà nước chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, được cả xã hội quan tâm, đồng lòng ủng hộ, đạt được kết quả nổi bật. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 2-3%; các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm từ 3-4%, các huyện nghèo giảm từ 4-5%. Bước đầu đã thu hẹp địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2015-2019 đã có 22 huyện, 125 xã, 1298 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, bộ mặt nông thôn miền núi có những đổi thay. Sau 10 năm thực hiện chương trình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có 1052 xã (chiếm 22,29%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 106 xã từ đặc biệt khó khăn đã phấn đấu trở thành xã nông thôn mới; có 27 huyện (chiếm 6%) vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Ảnh: Thảo Thu
 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Đi đôi với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thông tin và tuyền thông... Tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các dịch vụ công, góp phần nâng cao nhận thức, mức độ hưởng thụ văn hóa, xóa bỏ các hủ tục, tập quán, lạc hậu. Địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm quyền công nhận 4 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử văn hóa. Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 559 nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú là người dân tộc thiểu số... Bản báo cáo cũng cho thấy, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng, đạt kết quả tốt. Nhờ đó, một số phong tục, tập quán lạc hậu được xóa bỏ.

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở. Năm 2019, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 96,9%, cấp trung học cơ sở là 81,6%. Ngành giáo dục cũng đã triển khai dạy và học 6 thứ tiếng dân tộc thiểu số gồm Mông, Chăm, Khmer, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê cho gần 185.000 học sinh phổ thông của 21 tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, 6 thứ tiếng dân tộc thiểu số khác gồm Hoa, Thái, Cơ Tu, Tà Ôi, PaKo, MNông đang được dạy thực nghiệm tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với hàng trăm lớp và hàng chục ngàn học sinh. Công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm. Trung bình mỗi năm huy động được khoảng 30.000 người tham gia.

Ngoài ra, công tác y tế, chăm dóc sức khỏe nhân dân được chú trong phát triển cả về mạng lưới, đội ngũ, chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân…

Có thể thấy, cộng đồng các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời và là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; là yếu tố có tính nền tảng để bảo đảm đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là quan điểm mà đảng và nhà nước cùng các cấp bộ ngành luôn hướng tới.

Thảo Thu

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Tuyên truyền phòng chống Covid-19 bằng tiếng dân tộc
icon

Thời gian qua, nhiều đội tuyên truyền các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đưa thông tin phòng chống dịch đến với đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh.

 
 
Bắc Kạn: Tăng cường đưa văn hóa nghệ thuật đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa
icon

Tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống người dân.

 
 
Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc tiêu thụ mận Tam hoa
icon

Từ nhiều tuần nay, các cấp, ngành huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần tiêu thụ sản phẩm mận Tam hoa chính vụ cho bà con dân tộc thiểu số trồng mận Bắc Hà.

 
 
Quảng Ninh phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 
 
Bộ Tư pháp: Nên bỏ quy định không thuộc thẩm quyền của Thông tư quản lý tiền công đức
icon

Bộ Tư pháp đề nghị bỏ dự thảo quy định về nguyên tắc quyên, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ vì không thuộc thẩm quyền của thông tư về quản lý thu, chi tiền công đức.

 
 
Vĩnh Phúc: Đề xuất tăng phụ cấp cho người có uy tín
icon

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, chính sách về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh hàng năm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 
Hà Nội: Chuyển miếu thờ ở đảo Kim Châu đến nơi phù hợp
icon

Cùng với việc phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu thuộc hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, miếu thờ ở đảo Kim Châu sẽ được chuyển đến một nơi phù hợp.

 
Hà Nội: Tạo điều kiện hoạt động ổn định cho các hội thánh, điểm nhóm Tin lành
icon

Tại Hà Nội, các hội thánh, điểm nhóm Tin lành được xem xét tạo điều kiện hoạt động ổn định, tăng dần về số lượng hệ phái, điểm nhóm lẫn số lượng tín đồ

 
Nhiều thông tin sai lệch về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
icon

Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiều thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam.

 
Di tích chùa Vĩnh Nghiêm: Bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), để nơi đây trở thành điểm hấp dẫn du lịch và nơi sinh hoạt tín ngưỡng.