Quảng Trị chú trọng phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển, vì vậy tỉnh Quảng Trị ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên 313,675 ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh. Sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã, toàn vùng có 44 xã, thị trấn, trong đó có 38 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Kô.

Những kết quả đáng khích lệ

Trong những năm qua, thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Quảng Trị thông qua các chương trình, kế hoạch, dự án… đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Cơ cấu kinh tế, thương mại, dịch vụ trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực theo lợi thế phát triển của từng vùng khiến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo hàng năm giảm từ 3-4%.

Ngoài chính sách hỗ trợ của trung ương, tỉnh Quảng trị đã có nhiều chính sách dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đơn cử như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số miền núi Quảng Trị; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có thể thấy, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới được nâng lên. Bên cạnh đó, nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có trọng điểm; hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng… được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, với tính chất đặc thù về địa hình, địa bàn và các đặc điểm riêng của cộng đồng cư dân đồng bào dân tộc thiểu số, trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh vẫn có những khó khăn hạn chế nhất định. Mặc dù kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã có bước phát triển nhưng đây vẫn là vùng khó khăn nhất của tỉnh. Địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt làm cho cơ sở hạ tầng nhanh chóng xuống cấp; diện tích canh tác manh mún gâu khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn thiếu kiến thức làm ăn, thiếu việc làm nên việc sử dụng vốn vay để phát triển sản xuất hiệu quả chưa cao…

Quảng Trị chú trọng phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số
Ảnh: Thảo Thu
 

Xác định nguồn nhân lực là quan trọng

Nhằm thực hiện chiến lược công tác dân tộc và triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn  2021-2030 trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển. Vì vậy trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở đánh giá tình hình đất đai, dân số ở khu vực miền núi, tỉnh đã chú trọng đến yếu tố giáo dục, đào tạo, quan tâm hỗ trợ cho lứa tuổi thanh thiếu niên có định hướng nghề nghiệp. Một mặt tăng cường hỗ trợ giáo dục để các em có điều kiện học lên cao, tăng cường đào tạo cho lao động nông thôn đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số với nhiều chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030.

Cùng với phát triển nguồn nhân lực, tỉnh cũng tập trung phát triển sản xuất, đảy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo đồng bào vùng dân tộc thiểu số bằng việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tỉnh cũng tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc qua các buổi chiếu phim lưu động, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cấp phát luân chuyển sách báo…

Bên cạnh công tác tuyên truyền đồng bào các dân tộc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới  thì việc giải thích, vận động người dân xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo tồn và phát huy văn hóa bản sắc dân tộc, nêu gương các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn được chú trọng. Qua đó góp phần đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thành công phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Thảo Thu

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.