chọn ngành

tin tức về chọn ngành mới nhất

Học phi công chiến đấu và phi công vũ trụ cần tố chất gì?
 

08/05/2022

Theo Trung tướng Phạm Tuân, em nào muốn thành phi công phải rèn luyện tinh thần cũng như thể chất tốt, đặc biệt với phi công không được phép sai sót, kể cả một phần giây.