cây xăng đóng cửa

Cập nhập tin tức cây xăng đóng cửa

Vì sao hàng loạt cây xăng đóng cửa?

Vài ngày qua, tại một số địa phương, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đồng loạt treo biển hết hàng hay bán ra nhỏ giọt với lý do khó nhập hàng, càng bán càng lỗ.

Đang cập nhật dữ liệu !