cách tránh thai

tin tức về cách tránh thai mới nhất

Thót tim vì vợ giao cho trách nhiệm... tránh thai
 

31/07/2021

Mỗi lần thấy vợ chậm tới kỳ hàng tháng, anh Hoàng lại đứng ngồi không yên sợ vỡ kế hoạch, nếu vỡ kế hoạch lần nữa chắc anh sẽ bị vợ “cấm vận” cả năm