Bộ TT&TT sẽ lập Tổ công tác về triển khai Luật Quản lý Ngoại thương

Nhằm chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT về triển khai Luật Quản lý Ngoại thương, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng giao Vụ CNTT tổng hợp danh sách những cán bộ tham gia trực tiếp các nội dung liên quan để thành lập Tổ công tác.
Bộ TT&TT sẽ lập Tổ công tác về triển khai Luật Quản lý Ngoại thương - ảnh 1

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, tới đây tất cả những vấn đề liên quan đến các kiến nghị ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật QLNT, Tổ công tác phải chủ động triển khai.

Ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp với một số đơn vị chức năng của Bộ về triển khai các nhiệm vụ của Bộ TT&TT trong việc thực hiện Luật Quản lý Ngoại thương (QLNT).

Được thông qua ngày 12/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Luật QLNT quy định các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo đại diện Vụ CNTT - Bộ TT&TT, đây là nội luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng lớn đến và trực tiếp đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đời sống kinh tế, xã hội. Vì luật này bao hàm các quy định điều chỉnh quan hệ trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) thương mại hàng hóa quốc tế. 

Đối với lĩnh vực TT&TT, các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành của Bộ trước đây thực thi theo Luật Thương mại 2005 cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế để phù hợp với các quy định mới đã được thay thế trong Luật QLNT.

Trong báo cáo triển khai thực hiện Luật QLNT về hoạt động XNK hàng hóa trong lĩnh vực TT&TT, Vụ CNTT cho biết, Luật QLNT gồm 8 Chương, 113 Điều. Trong đó, liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa mà các đơn vị trong Bộ TT&TT đang thực hiện được quy định phần lớn ở Chương II - Các biện pháp hành chính và một phần của Chương III - Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch, với 3 nội dung chính: Quy định về danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Quy định về quản lý XNK hàng hóa theo giấy phép, điều kiện; Quy định về gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cho thương nhân nước ngoài.

Cùng với việc phân tích những quy định mới của Luật QLNT so với quy định hiện hành trong các nội dung liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa mà các đơn vị trong Bộ TT&TT đang thực hiện, đại diện Vụ CNTT cũng chỉ rõ các nội dung cần thực hiện điều chỉnh của từng lĩnh vực.

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các nội dung của Luật QLNT và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật này, Vụ CNTT cũng đã có một số đề xuất về nội dung và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT.

Cụ thể, về nội dung Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, Vụ CNTT đề nghị 4  đơn vị gồm Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin phối hợp với Vụ xây dựng các nội dung quy định về cấp phép nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành phù hợp với đặc thù và yêu cầu của công tác quản lý.

Đối với việc rà soát chuẩn hóa các Danh mục hàng hóa chuyên ngành tại 4 Thông tư (gồm: Thông tư 18/2014 hướng dẫn Nghị định 187/2013 đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; Thông tư 26/2014 hướng dẫn Nghị định 187/2013 đối với việc nhập khẩu tem bưu chính và Thông tư 16/2015 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013 về  xuất khẩu,  nhập khẩu hàng hóa lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm; Thông tư 31/2015 ban hành Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu), Vụ CNTT đề nghị Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin chủ động phối hợp với Vụ để  rà soát các Danh mục hàng hóa chuyên ngành tại các Thông tư nêu trên phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Thông tư 65 ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Sau khi rà soát, cần sớm gửi văn bản cho Bộ Tài chính  và Bộ Công Thương để thống nhất nội dung của Danh mục hàng hóa.

Bên cạnh đó, Vụ CNTT cũng đề nghị các đơn vị có liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa cần rà soát, tổng hợp, đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực thi quản lý và đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung để đưa vào dự thảo Nghị định.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, với trách nhiệm của Bộ TT&TT, các đơn vị phải chủ động thực hiện những nhiệm vụ của Bộ liên quan đến việc triển khai Luật QLNT, quán triệt tinh thần của Chính phủ là đổi mới, cải cách hành chính, giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi  cho doanh nghiệp, xã hội hoạt động.

Thứ trưởng chỉ đạo, để chủ động, Vụ CNTT tổng hợp danh sách cụ thể các cán bộ tham gia trực tiếp những nội dung liên quan đến triển khai Luật QLNT để thành lập Tổ công tác. Tổ công tác này sẽ gồm đại diện của Vụ CNTT; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông, Cục Tần số vô  tuyến điện; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin.

“Tất cả những vấn đề liên quan đến các kiến nghị ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật QLNT, Tổ công tác phải chủ động triển khai. Chỉ những trường hợp bắt buộc phải có ý kiến lãnh đạo Bộ thì mới trình. Với vai trò là tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo Vụ CNTT khi có vấn đề gì bất cập, cần tổng hợp ý kiến thành viên để có những kiến nghị với Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương”, Thứ trưởng nói.

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, các đơn vị đặc biệt Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin; Vụ Bưu chính và Vụ CNTT phải chủ động xây dựng các điều kiện liên quan đến xuất nhập khẩu.

Vụ Khoa học Công nghệ được giao chủ trì buổi làm việc giữa 3 đơn  vị (Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện) để tiếp tục rà soát một cách thấu đáo những chính sách hiện nay của Bộ liên quan đến xuất nhập khẩu các thiết bị viễn thông. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, phải làm thế nào để phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở thấy rõ sự bất cập của việc quy định cứng việc quản lý thiết bị thông tin vô tuyến theo công suất. Đồng thời, rà soát lại danh mục các thiết bị hợp chuẩn hợp quy, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, làm thế nào để thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Tổ công tác ngoài việc chịu trách nhiệm đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật QLNT; còn cần là nơi trao đổi, bàn bạc, thảo luận về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng và Thông tư.

“Tinh thần là phải cố gắng cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết. Tuy nhiên, phải làm có tính toán, phải xác định vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước. Thủ tục nào cần vẫn phải giữ, thủ tục nào không cần thì phải bỏ”, Thứ trưởng yêu cầu.

M.T

Đu hot trend kẹp tóc hoa sứ, bánh đồng xu Hàn... kẻ khóc, người cười

Nắm bắt nhanh, chớp cơ hội kinh doanh các sản phẩm ‘hot’, đánh đúng tâm lý của một bộ phận người dùng nên nhiều người bán hàng ‘đắt như tôm tươi’, lãi đậm trong thời gian ngắn. Song những trào lưu đó cũng rất nhanh tàn.

Làm trà từ trái vàng ruộm ở vùng quê Đất Đỏ, thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Hơn 10 năm ấp ủ ý tưởng tạo ra sản phẩm từ loại trái đặc trưng của vùng đất nơi mình sinh ra, anh Hiếu đã cho ra đời sản phẩm trà Lêkima mang hương vị mới lạ mà không nơi nào có được.

Giám đốc bị 'người lạ' bán sạch cổ phiếu và lấy 2,8 tỷ trong vòng 'một nốt nhạc'

Chị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.