bộ tài nguyên

Cập nhập tin tức bộ tài nguyên

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhân rộng mô hình 'văn phòng xanh, công sở không khói thuốc'

Ngày 12/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đang cập nhật dữ liệu !