Bình Phước kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Trong nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Phước đã đưa nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm trọng tâm hành động.

Tại điểm thứ 12 của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Phước đã nhấn mạnh, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng thì trọng tâm chính là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Bình Phước kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - ảnh 1

Theo chương trình hành động này, Tỉnh ủy Bình Phước đã đưa ra các giải pháp để thực hiện, với 5 nhiệm vụ công tác chính.

Trong nhiệm vụ Công tác tư tưởng, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ phải thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và thực hiện Đề án “đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật” (Ban chỉ đạo 94); Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đến năm 2020.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Tỉnh ủy Bình Phước cần sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng cán bộ; Quyết định 360-QĐ/TU ngày 15/10/2011 của Tỉnh ủy “Về phân cấp quản lý cán bộ” cho phù hợp với tình hình thực tế. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và có chính sách phù hợp thu hút người tài, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Xây dựng quy định, quy trình đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Bình Phước cũng cần thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương. Xây dựng Đề án hợp nhất một số cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; trước hết thực hiện thí điểm đối với một số đơn vị cấp huyện để rút kinh nghiệm. Mở rộng thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Một nhiệm vụ quan trọng là cần đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo đúng thực chất trên cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh nhằm phát huy tác dụng thực sự của việc đánh giá, phân loại.

Hằng năm, Bình Phước cần tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh. Đầu tư nâng cấp và mở rộng Trường Chính trị tỉnh, nâng cao chất lượng giảng viên. Có chủ trương điều chỉnh, sáp nhập các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị theo yêu cầu ngành dọc, sát thực tế nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước, trong đó, chú trọng tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thuộc các lĩnh vực: thu hút, ưu đãi đầu tư, chính sách về đất đai, thủ tục hành chính, chính sách thuế... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về các nội dung nêu trên.

Trong công tác dân vận, Bình Phước phải triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Bình Phước cũng cần ban hành Quy định cụ thể về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy địa phương với Nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong Công tác nội chính, tỉnh cần triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là những lĩnh vực: quản lý đầu tư công, mua sắm công, dự án có vốn đầu tư xây dựng lớn, thu chi ngân sách, tín dụng ngân hàng, quản lý đất đai, giáo dục, y tế và công tác cán bộ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tỉnh cũng lên kế hoạch xây dựng Đề án về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên công tác phòng, chống tham nhũng và củng cố đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, chuyên trách tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở cấp huyện. Tiến hành rà soát các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài; các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, oan, sai để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

M.A

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !