bệnh phổi

Cập nhập tin tức bệnh phổi

2l máu trong khoang màng phổi, mạch máu đứt chỉ vì nguyên nhân này

Trong lúc mổ, các bác sĩ phát hiện ở khoang màng phổi trái của bệnh nhân có khoảng 2l máu loãng và máu cục, mạch máu từ dây chằng đỉnh phổi đứt đang phun thành tia...

Đang cập nhật dữ liệu !