Bệnh lý u răng

Cập nhập tin tức Bệnh lý u răng

Phát hiện 30 chiếc răng nằm trong khối u

Từ khối u nằm ở hàm dưới, các bác sĩ đã gắp bỏ khoảng 30 chiếc răng có kích thước khác nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !