xử lý nợ đọng BHXH

tin tức về xử lý nợ đọng BHXH mới nhất

Sẽ thanh tra hơn 200 doanh nghiệp tại 14 tỉnh để xử lý rốt ráo nợ BHXH
 

29/09/2021

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, trong những năm qua, quỹ BHXH phát triển bền vững, nên Chính phủ và Quốc hội đã quyết định dành một phần kết dư hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.