vnisa

Cập nhập tin tức vnisa

Cơ quan nhà nước cần chi cho an toàn thông tin tối thiểu 10% trong tổng chi CNTT

ICTnews - Theo khuyến nghị của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mỗi dự án, mỗi nhiệm vụ chi cho CNTT thì nên dành một mức kinh phí tối thiểu khoảng 10% để đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Đang cập nhật dữ liệu !