tổ ấm

Cập nhập tin tức tổ ấm

Lớn lên trong "mái lạnh"

Mỗi đứa trẻ không thể chọn người làm cha mẹ, cũng không thể chọn nơi mình sinh ra. “Mái ấm” hay “mái lạnh” là do người lớn tạo ra cho con mình.

Đang cập nhật dữ liệu !