Từ khóa: triều tiên

Ông Kim Jong-un có chuyến thăm đặc biệt thứ 2 trong 9 năm lãnh đạo
 

07/08/2020

Thị sát vùng lũ ở tỉnh Bắc Hwanghae là chuyến công tác đặc biệt thứ 2 trong 9 năm lãnh đạo của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.