Từ khóa: kim jong-un

Hành động 'bất ngờ' của ông Kim Jong-un trong lễ duyệt binh
 

13/10/2020

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ thể hiện cảm xúc khi đang phát biểu trong cuộc duyệt binh của Triều Tiên vào lúc sáng sớm.