thức khuya

Cập nhập tin tức thức khuya

Cách 'tự sát' rất nhiều người đang làm mà không hay

Thức khuya kéo dài cũng giống như bạn tự sát bằng những liều độc nhỏ nó diễn ra từ từ, ở tuổi trẻ bạn sẽ không cảm thấy gì vì sự thích nghi và các chức năng dự trữ còn lớn nhưng nó có thể khiến bạn chấm dứt cuộc sống ở tuổi 49 hoặc 53 hoặc 60.

Đang cập nhật dữ liệu !