Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm của BCH Đảng bộ TP Hà Nội

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức vừa qua đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và trong thời gian tiếp theo.

Hội nghị nhất trí và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, các chương trình công tác và khâu đột phá của Thành phố.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm như khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt và có kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 theo quy định mới của Thành ủy, bảo đảm thực chất, gắn với việc khắc phục khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú trọng hoàn thành toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám giát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; làm tốt công tác đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản ánh của nhân dân; giải quyết kịp thời vướng mắc từ cơ sở. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. 

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là: đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, kích thích tiêu dùng; kiểm soát chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường nhất là trong dịp cuối năm chuẩn bị Tết Nguyên đán; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là các dự án giao thông; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đảm bảo tiến độ và chủ đề công tác năm 2018 để thảo luận tại Hội nghị Thành ủy lần thứ XI dự kiến trong tháng 11/2017.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt quản lý xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã phối hợp với các sở, ngành Thành phố chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân; đảm bảo trật tự văn minh đô thị; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, không để phát sinh các vi phạm mới; triển khai các dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn quy mô cấp huyện và liên huyện; dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt cấp Thành phố theo quy hoạch; chủ động các phương án phòng, chống lụt bão, úng ngập, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

 

Phát triển văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử trong cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch sốt xuất huyết; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là ở những địa bàn có các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp theo tinh thần Chỉ thị và Nghị quyết số 15 của Thành ủy. Nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân và tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn. 

Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của 08 chương trình công tác, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy đã đề ra; chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chưa hoàn thành. Duy trì giao ban định kỳ để kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách làm hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để nhân rộng trên địa bàn. Quyết liệt đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá của Đảng bộ Thành phố, chủ động chuẩn bị việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

T.H
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.