Thí điểm chính quyền đô thị Đà Nẵng: Bất ngờ "phương án một rưỡi"! - Infonet
 

Thí điểm chính quyền đô thị Đà Nẵng: Bất ngờ 'phương án một rưỡi'!

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Nhiều khi chúng tôi cứ nghĩ phương án 1, phương án 2 mà không ai đặt ra phương án một rưỡi. Phương án này khi nghe thì chúng tôi thấy tính hợp lý rất cao, rất thực tiễn và rất dễ làm!”.

Chính quyền đô thị là chìa khóa cho Đà Nẵng phát triển bền vững

Ngày 3/1, hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng” đã diễn ra với sự chủ trì của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng; ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng” tổ chức ngày 3/1 (Ảnh: HC)

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính…), các đại biểu Quốc hội, đại biểu khách mời từ các cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội, TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, các chuyên gia thuộc TP Đà Nẵng.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 3 chủ trương lớn đối với TP Đà Nẵng.

Đó là: Cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; Thực hiện phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính – ngân sách, tổ chức, nhân sự và tiền lương…; Và thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

“Trong 03 định hướng lớn đó, có thể nói chính quyền đô thị là nội dung then chốt, là chìa khóa để xây dựng, tăng cường, duy trì sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng trong giai đoạn tới; hướng đến mục tiêu chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp của TP; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trác nhiệm của chính quyền đô thị; huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, văn minh, hiện đại của TP!” – Ông Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng được chuẩn bị công phu, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn của TP. Đến nay Đà Nẵng đã tổ chức 2 hội thảo chuyên đề phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án, gồm: Hội thảo “Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền các cấp và đề xuất đổi mới mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng”, và hội thảo “Đánh giá thực trạng và đề xuất về tổ chức, hoạt động của tổ chức Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị”.

Ông Bùi Văn Tiếng đề xuất "phương án một rưỡi" (Ảnh: HC)

Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị liên quan và trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét và cho ý kiến, trong đó ưu tiên lựa chọn phương án “Xây dựng mô hình tổ chức 01 cấp chính quyền (cấp TP) và 02 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã)”.

Theo đó, thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện và phường, xã tại TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức chính quyền cấp TP (là cấp chính quyền gồm có HĐND, UBND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay); không tổ chức HĐND ở quận, huyện, chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, phương án này phù hợp với đặc điểm, tính chất của quản lý đô thị trên địa bàn có phạm vi quản lý nhỏ, gọn, hạ tầng đô thị, giao thông, CNTT – truyền thông phát triển rộng khắp như TP Đà Nẵng. Đồng thời cũng tạo được tính linh hoạt, chủ động, nhanh nhạy trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bất ngờ xuất hiện “phương án một rưỡi”

 

Đến hội thảo sáng nay 3/1, trong số qua 7 ý kiến của các đại biểu ở các cơ quan TƯ và 2 ý kiến của các đại biểu ở địa phương, đáng chú ý có ý kiến của ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng khi thay vì chọn phương án 1 hay phương án 2 mà dự thảo Đề án đưa ra, ông đề nghị “phương án một rưỡi”.

Ông Bùi Văn Tiếng nói: “Tức là với Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng, chúng ta gác “ông” huyện, xã lại (bởi trên thực tế Đà Nẵng chỉ còn 1 huyện Hòa Vang, mà huyện này cũng chỉ còn 6 xã nông thôn, tức chỉ còn là “cái đuôi” và cũng sẽ được thực hiện chính quyền đô thị khi chuyển đổi mô hình địa phương từ huyện thành quận - PV) theo như ý kiến của một số đại biểu tại hội thảo lần này!”.

Nhận định ý kiến của các đại biểu có nhiều cách tiếp cận rất sâu sắc, ông Trương Quang Nghĩa nói: “Họp Thường vụ Thành ủy, nhiều khi chúng tôi cứ nghĩ phương án 1, phương án 2 mà không ai đặt ra phương án một rưỡi. Phương án này khi nghe thì chúng tôi thấy tính hợp lý rất cao, rất thực tiễn và rất dễ làm. Hay một số cơ chế chính sách thì trong quá trình làm anh em tiếp cận còn đơn giản, chưa nhìn thấy hết mà các ý kiến hôm nay rất bổ ích!”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: "Phương án một rưỡi chúng tôi thấy tính hợp lý rất cao, rất thực tiễn và rất dễ làm!" (Ảnh: HC)

Ông cũng yêu cầu Tổ biên soạn dự thảo Đề án tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo lần này để hoàn chỉnh, làm rõ các nội dung về cơ sở lý luận, thực tiễn, chính trị, pháp lý; phương án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; nội dung cơ chế, chính sách đặc thù kiến nghị phân cấp, phân quyền quản lý giữa TƯ với chính quyền TP Đà Nẵng;

Phát huy vai trò tổ chức Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội của TP khi thực hiện thí điểm. Đặc biệt, tiếp tục bổ sung đánh giá tác động của việc triển khai mô hình chính quyền đô thị và phân cấp, ủy quyền về cơ chế, chính sách đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và công tác quản lý nhà nước tại TP Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng thì dự thảo Đề án sẽ được báo cáo Chính phủ vào tháng 1/2020, báo cáo Đảng đoàn Quốc hội vào tháng 2/2020 và dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4/2020 sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng sẽ hoàn thiện Đề án, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì để chuẩn bị những văn bản cần thiết trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm.

“Qua các ý kiến tại hội thảo sáng nay, chúng tôi thấy việc thực hiện các tiến độ này phải hết sức chặt chẽ, quan trọng thì mới có thể kịp được. Vừa rồi Quốc hội có đánh giá, kiểm điểm kỳ họp thì có nêu vấn đề công tác chuẩn bị các văn kiện để trình Quốc hội. Lần này Quốc hội sẽ làm hết sức chặt chẽ. Đây cũng là điều cần hết sức lưu ý trong quá trình chuẩn bị Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng” – Ông Trương Quang Nghĩa nêu rõ.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án, có 2 phương án về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng.

Phương án 1: Chính quyền địa phương ở TP Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở các quận, huyện, phường, xã tại TP Đà  Nẵng là UBND (tổ chức 01 cấp chính quyền TP và 02 cấp hành chính quận, huyện và phường, xã).

Phương án 2: Chính quyền địa phương ở TP Đà Nẵng, quận, huyện và xã là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền ở các phường thuộc quận tại TP Đà Nẵng là UBND phường. Đây là phương án đã được Bộ Chính trị cho phép thực hiện về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

HẢI CHÂU
 
List comment
 
 
Bộ TT&TT: Sản phẩm an toàn, an ninh mạng 'Make in Vietnam' tăng gấp hơn 3 lần
icon

Theo số liệu của Bộ TT&TT, tổng số sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa đã tăng từ 15 sản phẩm năm 2017 lên 22 sản phẩm vào năm 2018 và đến nay con số này đã là 52 sản phẩm.

 
 
Chính phủ xuất cấp gạo cho 2 tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2020 và khắc phục bão lũ
icon

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Cao Bằng và Bình Định để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 5, 6 và mưa lũ năm 2019.

 
 
2 Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh vừa được Thủ tướng phê chuẩn
icon

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

 
 
Hy hữu: Quảng Nam chấm dứt hợp đồng với 454 cán bộ, buộc thi tuyển lại
icon

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND tỉnh chấm dứt hợp đồng và tổ chức thi tuyển đối với 454 cán bộ hợp đồng đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị không đúng quy định.

 
 
Tháng 5/2020 trình Thủ tướng đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng
icon

Ngày 4/1, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo kế hoạch tiến độ vừa được lãnh đạo UBND TP phê duyệt, dự kiến đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5/2020

 
 
Quảng Bình: Nhà máy không phép hoạt động suốt 3 năm, xã nói không, huyện bảo có
icon

Một nhà máy gỗ băm dăm không phép được xây dựng ngay cạnh đường Hồ Chí Minh và đi vào hoạt động từ khá lâu. Ấy vậy nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng dường như không hay biết gì về thông tin của nhà máy này.

 
Quảng Bình: Người nhà cán bộ xã phá rừng, 'càng nương tay họ càng lấn tới'
icon

Lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đến nơi đến chốn vụ hàng loạt người nhà lãnh đạo xã Cao Quảng phá rừng tự nhiên sản xuất.

 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chính phủ sau phải có trách nhiệm với Chính phủ trước
icon

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới về những vui buồn, trăn trở trong chặng đường 4 năm giúp việc cho Thủ tướng.

 
Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản sắp thăm Đà Nẵng
icon

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Toshihiro Nikai cùng phái đoàn khoảng 1.000 người, gồm 20 Nghị sĩ Quốc hội, 6 Thống đốc tỉnh, một số Bộ trưởng, nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn sẽ bắt đầu thăm Đà Nẵng từ ngày 11/01/2020

 
TP.HCM: Giáng chức giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội để xảy ra việc dâm ô trẻ em
icon

Thông tin trên được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn thông tin tới báo chí trong cuộc họp trưa 6/1 tại UBND TP.HCM.