Long An thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

Ngày 18/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Rạnh đã chủ trì và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 12).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/10/2017 tại Hà Nội. Hội nghị nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về: Tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị cũng thông qua Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Xuân Anh, vì có những khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – ông Phạm Văn Rạnh đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nắm vững các nội dung được thông báo, để có định hướng công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung nghiên cứu, sớm triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh những quan điểm của Đảng được đề cập tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Cũng tại Long An, ngày 26/10, đoàn công tác Ủy Ban Kiểm tra Trung ương do Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII - Nguyễn Minh Lời làm trưởng đoàn khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại huyện Châu Thành.

 

Phó vụ Trưởng Vụ Địa Phương VII - Nguyễn Minh Lời đề nghị huyện Châu Thành đưa các nội dung Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05-CT/TW vào đánh giá, kiểm điểm cuối năm.

Đảng bộ huyện Châu Thành có 32 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 24 Đảng ủy và 8 chi bộ trực thuộc với 2.557 đảng viên. Hầu hết các cán bộ, đảng viên đều chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị. Những đảng viên có dấu hiệu vi phạm đều được phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đến nay, 100% Chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đưa nội dung này vào các buổi sinh hoạt Chi bộ; chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở;...

Hiền Anh
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.