Khánh Hòa tổ chức báo cáo kết quả Hội nghị TƯ 6 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Sáng 16/10, Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị do ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì. Tại Hội nghị, ông Quang đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra từ ngày 4 đến 11/10 tại Hà Nội cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán chủ chốt của tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Quang báo cáo các vấn đề lớn Trung ương tập trung thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua kết luận tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Tình hình kinh tế - xã hội thời gian vừa qua, theo Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đã có những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng du lịch, nhiều lượng doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, chỉ số môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia tăng bậc, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng…

Đề án về công tác dân số trong tình hình mới hướng đến đáp ứng yêu cầu phát triển dân số một cách bền vững.

 

Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã quan tâm chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường y tế tuyến cơ sở.

Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập với tinh thần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công; tinh giản biên chế và sắp xếp tinh gọn; phân định rõ chức năng phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước với chức năng cung ứng dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ về tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thành công ty cổ phần, trừ trường học và bệnh viện…
 
Trung ương cũng đã thông qua Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Đồng thời cho ý kiến về các Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, “Về công tác dân số trong tình hình mới”, “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sỹ Đồng
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.